Signerat

av Martin Lönnebo

Att tro är inte lätt i detta tjugonde århundrade. Man kan behöva människor som berättar hur man gör och som stakar ut en väg. Martin Lönnebo har genom åren i sina olika texter och böcker inspirerat och väglett många.

I denna bok har vi samlat några av hans citat och funderingar kring livet, längtan, tron och mysteriet.

Redaktör: Carolina Johansson

Läs mer på förlagets webbsida»