Pearls of Life

Martin Lönnebo

Biskop Martins radband når långt utanför Sveriges gränser. Verbum har därför givit ut en översättning till engelska av boken Frälsarkransen, under namnet Pearls of Life. Bokens innehåll är detsamma, och översättningen har bevarat Martin Lönnebos personliga stil.

This is the translation of Martin Lönnebo’s book Frälsarkransen. The story about a garland of prayer beads – the Pearls of Life. The pearls have been bound together in an effort to make faith tangible – so as to allow us to touch the thoughts and words of our innermost selves.

Visit pearls-of-life.net for more information.

Översättning: Carolina Johansson