Människan som ikon

Varje människa bär inom sig en inre ikon, en innersta bild som ikonerna vill påminna oss. Men en ikon
är mer än en bild. Den är ett fönster som vetter mot evigheten, den som finns inom oss och den som
är utom oss.

Redaktör: Carolina Johansson

Läs mer på förlagets webbsida»