Kyrkoårets gudstjänster

Kyrkoårets gudstjänster - en antologi

Kyrkoårets gudstjänster 2011/2012 är en inspirationsbok för alla som arbetar med gudstjänster. Det är en antologi med texter från kyrkoårets texter. Carolina har skrivit om tre söndagar. En ny version av denna bok utkom hösten 2012, Kyrkoårets gudstjänster 2012/2013, läs mer om den här.