Mina böcker

Att leva helhjärtat - Utkommer i mitten av april

Att leva helhjärtat – Utkommer i mitten av april

Den 17 april kommer Konsten att leva helhjärtat – Inspiration från Franciskus av Assisi, en bok som jag skrivit tillsammans med Ted Harris som är präst i Adolf Fredriks församling i Stockholm.

Som redaktör och skribent har jag arbetat med en rad böcker de senaste åren.

Bråkdelen av en sekund utkom på Libris förlag 2010 och är en självbiografisk roman om min omvändelse, mitt dop och min mammas död. Läs mer om den här. 

Jag har också haft den stora förmånen att få samarbeta med en av mina stora förebilder – Biskop Emeritus Martin Lönnebo – som redaktör för hans Människan som ikon, Signerat, Bönens trädgård och Tröstens trädgård.

Tröstens trädgård utkom hösten 2012

Tröstens trädgård utkom hösten 2012

Tröstens trädgård är en bönbok till tröst för ledsna själar. En utkom hösten 2012 på Libris förlag.

Bråkdelen av en sekund bokomslag

Bråkdelen av en sekund

Bråkdelen av en sekund är en självbiografisk roman om att möta Gud och om att möta sig själv. Boken utkom sommaren 2010 på Libris förlag och kom i pocketversion sommaren 2012.

urlLivets pärlor är en träningsbok för bön och andlighet. Den bygger på
Biskop Emeritus Martin Lönnebos frälsarkrans och gavs ut på Verbum
förlag 2005.

Kyrkoårets gudstjänster – en antologi

Kyrkoårets gudstjänster är en bok om kyrkoårets söndagar 2011 där jag skrev om
några söndagar, den bygger på första årgångens texter.  Boken gavs ut av Argument förlag hösten 2011 och en ny version kommer i höst.

 Redaktör

Signerat av Martin Lönnebo, redaktör Carolina Johansson

Signerat är en citatbok med några av Martin Lönnebos underfundiga citat. Boken
gavs ut på Sandelin förlag och utkom 2009. Jag arbetade som redaktör och valde ut citaten.

Människan som Ikon av Martin Lönneb, redaktör Carolina Johansson

I Människan som ikon visar Martin Lönnebo upp sin vackra och omfattande samling av ikoner. Han berättar om deras ursprung, och om ikonerna som fönster mot himlen. Jag arbetade som redaktör för boken, som gavs ut av Sandelin förlag 2008.

Bönens trädgård

Bönens trädgård av Martin Lönnebo, redaktör Carolina Johansson

Bönens trädgård är en reviderad upplaga av en älskad bönebok som bygger på några av kristendomens mest kända böner. Boken gavs ut av Libris förlag hösten 2011. Till hösten 2012 kommer en uppföljare, Tröstens trädgård.

Pearls of life, Verbum förlag, översättning Carolina Johansson

Pearls of Life är en översättning av Martin Lönnebos Frälsarkransen. Boken gavs ut av Verbum 2006 i syfte att lansera Frälsarkransen på anglosaxiska marknader.

De glömda ökenmödrarna, Argument förlag, översättning Carolina Johansson

De glömda ökenmödrarna är en samling berättelser om kvinnor i den tidiga kristna kyrkan som sökte sig ut i öknen för att fördjupa relationen till Gud. The forgotten desert mothers skrevs av Laura Swan och översattes av mig. Den gavs ut av Argument förlag 2007.